taijiquan 太极拳 (ang. Tai Chi Chuan) to system ćwiczeń fizycznych, kładący nacisk na równowagę , koordynację i rozluźnienie w ruchu. Stworzony aby osiągnąć kontrolę nad ciałem i umysłem oraz utrzymać dobry stan zdrowia. Także sztuka samoobrony.

Pleco, słownik języka chińskiego

W ostatnich latach coraz bardziej rośnie popularność Tai Chi. Sztuka ta wyrosła z chińskiego Tai Chi Chuan (taijiquan). Inaczej nazywana Chińskim Boksem Cieni. Należy do szkół tzw. Wewnętrznych Sztuk Walki. Koncentruje się na kultywowaniu wewnętrznej energii (Qi – czytaj ći) jako źródła siły.

Tai Chi to medytacja w ruchu.

Określenie to wydaje się najtrafniej odzwierciedlać jego istotę.

Tai Chi Chuan (TaiJi Quan – dosł. wielka wspaniała pięść) przyjęto w świecie zachodnim skrótowo nazywać Tai Chi. Spośród wielu aspektów zawartych w tej sztuce, najbardziej interesującym dzisiejsze zestresowane społeczeństwo jest aspekt zdrowotny. Dzięki temu możemy skorzystać z ogromu mądrości w nim zawartej. Zgodnie z chińską tradycją, nie stawia się granicy pomiędzy różnymi gałęziami wiedzy i praktyki. Tak więc postawienie ścisłej granicy pomiędzy aspektem zdrowotnym, duchowym i bojowym Tai Chi jest bardzo trudne. Wszystkie one przeplatają się i uzupełniają stanowiąc dopełniające się elementy.

W przeciwieństwie do szkół Zewnętrznych Sztuk Walki, kładących nacisk na uzewnętrznienie energii, kultywujących siłę i bojowość, Tai Chi jest sztuką bardzo miękką. Większość form (układów) jest wykonywanych powoli, z dużą koncentracją. Celem ćwiczeń Tai Chi jest zjednoczenie trzech elementów – ciała, umysłu i ducha.

Forma Tai Chi Yang 24

 

 

Dzięki powolnemu wykonaniu stajesz się świadomy każdego ruchu i jego sensu. Powolny ruch zwiększa także oddziaływanie zdrowotne i udział świadomości. Wykonywanie form Tai Chi przyczynia się do zdrowia. Poprawia przepływ Qi (energii życiowej). Uspokaja też umysł i przyczynia się do poprawy kondycji psychicznej.

Jako forma aktywności, Tai Chi może być określone jako rytuał. Jednak jego sensem nie jest odtworzenie atmosfery dalekich Chin. Raczej odkrycie własnej osobowości i wyrażenie swoich cech charakteru. Osiągnięcie tego jest możliwe, kiedy ćwiczysz Tai Chi regularnie. To znaczy nie tylko raz w tygodniu podczas zajęć ale także w domu. Regularne praktykowanie pozwala utrzymać własną integralność. Odczuwasz grę pierwotnych przeciwności, które są obecne w całym twoim życiu tak fizycznym jak i psychicznym. Wysiłek i odpoczynek, spoczynek i ruch, nisko i wysoko, szybko i wolno. Takie przeciwieństwa znane są w chińskiej kosmologii jako gra yinyang.

Tai Chi TuW ezoterycznej tradycji zarówno Wschodu jak i Zachodu, ta polaryzacja przez stulecia była przedmiotem dociekań mędrców. Dzięki niej posiadasz świadomość – obosieczny, miecz za pomocą którego zarówno niszczysz jak i tworzysz. Symbol Tai Chi Tu, często utożsamiany z Tai Chi, reprezentuje właśnie tą ideę dwoistości w jedności.

Świadomość czyni ciebie wolnym. Jednocześnie odcina od stanu pełnego uczestnictwa w wartościach natury. W ten to właśnie sposób balansujesz na krawędzi wielkiej pustki, która stała się twoim nowym domem. Droga, na której przekształcamy tą pustkę, w miejsce w którym życie może być pełne i spójne, w chińskiej tradycji nazywana jest Tao (Dao, Do). Tai Chi na swoim najwyższym poziomie, wyraża właśnie misterium Tao.