Roku Koguta 2017.
Zgodnie z Chińskim Horoskopem, elementem tego roku jest Ogień, szczęśliwym kolorem Czerwony. Dlatego też określany jest jako Rok Czerwonego Ognistego Koguta.

Czytaj więcej